Kurumsal

HAYSİYET
DİVANI

Ali İhsan ÖZYAZGAN

İSTEK Okulları

Divan Üyesi

Tolga ÖZDEMİR

Ankara Altın Eğitim Koleji

Divan Üyesi

Mehmet BOY

Sevinç Eğitim Kurumları

Divan Üyesi

Sarven SERTŞİMŞEK

Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İÖO

Yedek Üye

Nezihe TİFTİKÇİOĞLU

Özel İstanbul İÖO

Yedek Üye

Seadet BADEM

Ay Okulları

Yedek Üye