ETKİNLİKLER » Konuşmacılar » Doç. Dr. Armağan KÖSEOĞLU

  • Ad Soyad
    : Doç. Dr. Armağan KÖSEOĞLU
  • Görevi
    : İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek Lisans eğitimini “Çalışan evli bireylerin aile fonksiyonları ve iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişki”, Doktora eğitimini ise “Ebeveynin sorun çözme becerisi üzerine deneysel bir çalışma” isimli tezi ile İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında; Psikolojik Testler, Resimleriyle Çocuk, Test Dışı Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Çocuk Suçluluğu ve Aile Eğitimi: Kuram ve Uygulama derslerini vermektedir.

Kayıp-Yas danışmanlığı, Projektif bir teknik olarak resim, Aile içi ilişkiler, Sorun çözme becerisi eğitimi, Grup rehberliği etkinliklerine dayalı psiko-eğitim programları konularında, psikolojik danışmanlar, aileler ve öğretmenler ile çalışmalarını sürdürmektedir.