İlkokul Komisyonu

2017-2018 ÖĞRETİM YILI II. YARIYIL İLKOKUL KOMİSYONU RAPORU

Türkiye Özel Okullar Derneği İlkokul Komisyonu 2017-2018 öğretim yılında; üyelerimiz Arlin Yeşiltepe, Bahar Birkal, Banu Dönmez, Cem Çağın, Didem Şiranur, Eda Ceylan, Gürkan Deniz, Perihan Cengiz, Sema Kızılkaya Sever, Tuncay Şamdan ve Zehra Erkan'ın katılım ve katkıları ile çalışmalarını yürüttü.

Derneğin Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonlarının ortaklaşa düzenlediği Temel Eğitim Sempozyumu için detaylı toplantılar yapıldı.

'Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma' konulu 8. Temel Eğitim Sempozyumu için konuşmacı isimleri, program ve görev paylaşımı belirlendi. 02 Aralık 2017 tarihinde üyemiz SAJEV Özel Küçük Prens Okulları ev sahipliğinde 21 akademisyen-uzman, 600 civarında katılımcı ile 2 konferans, 4 panel ve 14 çalıştay başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Katılımcılardan alınan anket ve geribildirimlerden sempozyumun başarılı ve verimli geçtiği görüldü. Bu durum komisyonumuzca memnuniyetle karşılandı ve diğer sempozyum organizasyonları için motive edici bir güç oldu. Öğretmen eğitimlerine konu ve konuşmacı belirlenmesi için komisyon üyelerimizin ihtiyaç analizi ve konuşmacı isimlerini belirten önerileri bir rapor halinde yönetim kurulumuza sunuldu.

Komisyonumuzca, 8. Temel Eğitim Sempozyumu'nun değerlendirmesi yapıldı. Bir sonraki sempozyuma yönelik katkı sağlayacak görüş ve öneriler paylaşıldı. Türk Eğitim Sistemi'nin güncel ihtiyaç ve konuları çözüm önerileri ile birlikte gerçekleşen toplantılarda görüşüldü. İdareci ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar komisyon üyelerimizce desteklendi. Derneğimiz tarafından düzenlenen Mesleki Gelişim Seminerleri'ne katılımlar sağlandı. Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu ile 07 Mayıs 2018 tarihinde ortak bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda 2018-2019 öğretim yılında 9’uncusu gerçekleştirilecek Temel Eğitim Sempozyumu'nun konusu, konuşmacıları ve tarihinin ne olacağı görüşüldü.

Toplantı sonucunda sempozyumun 1 Aralık 2018 tarihinde yapılabileceği ve ortaya çıkan konu başlığı önerileri Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu'na sunuldu.

9.Temel Eğitim Sempozyumu'nu organize etmek amacıyla İlkokul ve Okul Öncesi Eğitimi Komisyonları'ndan, Sempozyum Düzenleme Kurulu oluşturuldu.

Verimli geçen senemiz için Türkiye Özel Okullar Derneği İlkokul Komisyonu üyelerine, desteklerinden dolayı Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu'na komisyonumuz adına teşekkür ve saygılarımı sunarım.

Bahar BİRKAL
İlkokul Komisyonu Başkanı

  •   8 Ağustos 2018 Çarşamba
  •   2517