Duyurular » FİRMA HABERLERİ

PTC TÜRKİYE ÖĞREN VE ÖNDER OL.


Principals’ Training Center Sertifika Programları artık Türkiye’de….

PTC ( Principals’ Training Center) eğitim ve öğretim liderlerinin tümüne, kendi alanları ile ilgili farklı başlıklarda sertifika eğitimleri sunan uluslararası bir eğitim kuruluşudur.

Eğitim ve öğretim liderleri  bir okulun eğitim kalitesinde ve hedeflenen öğrenci profilini yetiştirmede kilit  rol oynamaktadırlar ancak her birinin rollerine ve ihtiyaçlarına yönelik pratik eğitim programları yok denecek kadar azdır.

PTC şemsiyesi altında  2 veya 5 günlük farklı başlıklardaki sertifika programları bu ihtiyacı gidermek üzere 30 yıldır hizmet vermektedir. 

1. TLI (Teacher Leader Institute)

Lider Öğretmen Programı

‘Lider Öğretmenler için Liderlik Araçları’

(9-10 Şubat 2018)

 

Tarih: 9 – 10 Şubat 2018

Yer: BÜMED – Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

Eğitmenler: Susan Easton - Melike Ateş – Arzu Özçetin

 

Okullarımızda zümre/ bölüm başkanları veya farklı yöneticilik rollerinde pek çok eğitimci ‘lider’rolünü üstlenmektedir.  Yine okullarımızda ilerki yıllarda yönetici adayları olarak yetiştirilmek üzere kariyer planlaması yapılan eğitimciler bulunmaktadır. Bu kişiler eğitimde kilit bir rol oynamaktadırlar ancak onların rolleri ve ihtiyaçlarına yönelik pratik eğitim programları yok denecek kadar azdır.

‘Lider Öğretmenler için Liderlik Araçları’ programı bu eğitimcilerin rollerini verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için onlara gerekli olan ‘araçları’ sağlamayı hedeflemektedir.

2 günlük programımızda aşağıda yer alan kazanımlar üzerinde durulacaktır:

·         Öğrenme Ortamlarında Motivasyon Geliştirme ve Takım Ruhu Oluşturma

·         Değişimin Yönetimi

·         Etkin Takım Oluşturma Basamakları ve Geliştirilmesi

·         İş Tanımları Oluşturma ve Uygun Göreve Uygun Kişileri Yerleştirme

·         Müfredat  Çalışmaları için Araç Geliştirme

·         ‘Öğrenme Lideri’ olabilme

·         Bölüm ve zümrelerin çalışma odağını öğrenmenin gerçekleştirilebilmesine yöneltebilmek için liderlik modelleri oluşturmak

·         Liderlik Stilimizi Değerlendirme

·         Eğitimcilerle İletişim

·         Takımları veya bireyleri desteklemek için lider öğretmen yetenekleri geliştirmek

 

***2 günlük eğitim sonunda sertifika verilecektir.

 

Kayıt için www.theptcturkey.org adresini takip ediniz.

 

 

  1. PTC  ‘Etkili Bir Okul Yaratmak’

Tarih: 25 – 29 Haziran 2018

Yer: BÜMED – Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

Eğitmenler: Ji Han – Melike Ateş – Arzu Özçetin

 

Bu program, öğrenci merkezli ve öğretime odaklanmış etkili bir okul kültürü oluşturmak amacı ile uygun bir vizyon geliştirebilmek ve buna uygun bir planlama yapabilmek için okul yöneticilerine gerekli donanımları kazandırmayı hedefler.

Okullara genel olarak ‘büyük resimden’ bakabilmeyi ve sonuçlara odaklanarak her kurumun kendi içerisindeki dinamikleri nasıl azami öğrenmeye dönüştürebileceği konusunda içerik kazandırmayı amaçlar.

 

5 günlük programımızda aşağıda yer alan kazanımlar üzerinde durulacaktır:

 

·         Sürekli gelişmeye odaklanmış bir okulun başlıca unsurları nelerdir.

·         Misyon-vizyon ve öğrenme ilkeleri ile günlük okul operasyonları arasında köprü oluşturabilmek üzere stratejiler geliştirebilmek.

·         Okul gelişiminde kullanılabilecek verilerin sistemli bir biçimde elde edilmesi, analiz edilmesi ve kullanıma alınması.

·         Okul yöneticilerinin öğretmen potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri, destek verebilmeleri, öğrencileri en uygun şekillerde yerleştirebilmeleri ve öğretimin kademeleri ve zamanlamasını ayarlayabilmek adına strateijler geliştirebilmeleri.

·          Sistematik değişim modellerini incelemek.

·         İnsan kaynakları, işe alım süreçleri ve çalışanların gelişimleri için yetenek alanlarını geliştirmek ve  velileri okul kültürüne dahil edebilmek amacı ile ilişkiler geliştirmek.

·         Verimli bir profesyonel gelişim programı oluşturabilmek üzere stratejiler geliştirebilmek.

·         Kurum kültürü konseptini anlayabilmek ve güçlü bir kurum kültürü geliştirebilmek üzere liderlik etkinliklerine karar verebilmek.

·         Öğrencilerin öğrenmelerini en üst seviyeye taşıyabilmek ve artan okul etkililiğine ulaşabilmek için okul gelişim hedefleri ve planları oluşturmak.

 

***5 günlük program sonunda sertifika verilecektir.

Kayıt için www.theptcturkey.org adresini takip ediniz.

  •   16 Ocak 2018 Salı
  •   2676