ETKİNLİKLER » (iptal) Bir Eğitim Yöntemi Olarak ‘’Yaratıcı Drama’’

Bilgi

 • Etkinlik Türü
  : Seminer
 • Konu
  : (iptal) Bir Eğitim Yöntemi Olarak ‘’Yaratıcı Drama’’
 • Tarih
  : 9 Şubat 2019 Cumartesi
 • Yer
  : Türkiye Özel Okullar Derneği
 • Adres
  : İSTİKLAL CD. ODAKULE İŞ MERKEZİ NO:142, KAT 5 BEYOĞLU
 • Hedef Kitle
  : Genel
 • Başlama Saati
  : 13:00
 • Bitiş Saati
  : 16:00
 • Ücret
  :  100,00
 • Kontenjan
  : Kayıtlar kapanmıştır. İlginize teşekkür ederiz.
  Kalan Kontenjan
  : 18

Konuşmacılar

Açıklama

Bir Eğitim Yöntemi Olarak ‘’Yaratıcı Drama’’

Atölyeler üç saatlik uygulama biçiminde olacak;  Yöntemin tanıtımı, yine yöntem kullanılarak farkındalık yaratılması istenen konular işlenerek sağlanacak.  Atölyeler;

 1. Çatışma Çözme Becerileri
 2. Sağlıklı İletişim-Şiddetsiz İletişim
 3. Ön Yargı
 4. Empati
 5. Yaratıcı Yazma vb. konu içerikleri ile uygulanacak.

Yaratıcı drama etkinliği, drama yaşantısının somut olarak algılanması ile kişinin evrensel, toplumsal, ahlaksal ve soyut kavramları anlamlandırmasıdır. Dramanın, bireyleri yaratıcı kılmak için oyun, doğaçlama, oluşumlar, rol oynama, öyküden  oyun kurma ve diğer süreçleriyle devreye girmesi eğitim - öğretimde yeni bir boyut oluşturmuştur. Buna göre yaratıcı dramanın tanımı yeniden gözden geçirildiğinde yaratıcı drama bir sanat eğitimi alanı, bir öğretim yöntemi ve eğitsel bir disiplindir (Adıgüzel, 1994).

Yaratıcılık sözcüğüne farklı alanlarda farklı anlamlar yüklenir. Yaratıcılığa ilişkin olarak San (1991) aşağıdaki düşünceleri açıklar: Yaratıcılık 'şeyler' arası daha önceden kurulmamış ilişkileri kurup ortaya çıkarmaktır. Yaratıcılık süreci tüm duyuşsal ve düşünsel etkinliklerle her türlü çalışma ve uğraşın içinde vardır. Yaratıcılık yalnız sanatsal süreçlerde ya da sanat eğitimi ve öğretimine ilişkin etkinliklerde rol oynayan bir yeti olmayıp insan yaşamının ve insanlığın evriminin tüm yönlerinde yer alan temel bir yetenektir. İnsan tarafından tamamlanmış her işte yaratıcılık bir temel öğe olarak bulunmaktadır.

YARATICI DRAMANIN EĞİTİM –ÖĞRETİMDE KULLANIM BİÇİMLERİ

Eğitim - öğretimde yaratıcı dramanın iki kullanım biçimi vardır: Birisi yaratıcı dramanın araç olarak kullanılması, diğeri ise amaç olarak kullanılmasıdır. Araç olarak kullanılmasından, herhangi bir konunun, olayın veya eğitim ünitesinin drama yöntemiyle işlenmesi, amaç olarak kullanılmasından ise, dramanın öğretilmesi anlaşılmalıdır. Her ikisinde de katılımcının kişilik gelişimine, iletişim becerilerine yardımcı olmak, drama sanatından haz almasını sağlamak amaçlanır. Yaratıcı drama uygulamalarında yaparak yaşayarak öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, sosyal öğrenme, devinim yoluyla öğrenme vb. gibi etkin öğrenme yolları gerçekleştirilir. Dramanın eğitim öğretimde kullanılmasının temel amaçlarından biri de insanın kendini başkasının yerine koyarak kendini ve çevresini daha iyi tanıyabilmesi, anlayabilmesini sağlamaktır. Bir başka deyişle özdeşim (empati) kurmasına yardımcı olmaktır.

YARATICI DRAMANIN GENEL AMAÇLARI VE KAZANIMLARI

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma

• Toplumsal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma

• Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazandırma

• Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazandırma

• İmgelem gücünü geliştirme

• Özdeşim (empati) becerilerini geliştirme

• Farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazandırma

• Karşılaşılan sorunları yeni bir bakış açısıyla çözebilme becerisi kazandırma

 • Yaşanılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sağlama

 • Olaylar ya da durumlar arasında ilişki kurabilme

• Bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama. Bu amaçlar doğrultusunda yaratıcı dramanın katılımcılara kazandırdıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Uyum ve güven (kendine ve kümedekilere) duygusunu geliştirir

• Düş gücünü geliştirir

 • Özgür ve özgün düşünme yetisi kazandırır

• Kümenin kendi düşüncelerini geliştirme olanağı sunar

• İletişim etkileşim ve işbirliği sağlar

• Toplumsal duyarlılığın geliştirilmesine yardımcı olur

 • Duyguların sağlıklı bir biçimde tanınmasına yardımcı olur

 • Sözel anlatımın geliştirilmesine yardımcı olur 

• Yazın, müzik, resim gibi sanat alanlarının yetkin örnekleriyle karşılaşma olanağı sağlar

 • Sanat olarak drama (tiyatro) ile tanışma ortamı yaratır