Albümler » 25 Mayıs 2019 tarihinde özel okullarımızı ilgilendiren güncel mali ve hukuki esaslarla ilgili toplantı yapıldı

25 Mayıs 2019 cumartesi günü Av. Esma Gülbenk, S.M.M.M. Lütfi Gülbenk ve eğitim danışmanımız Cem Gülan'ın konuşmacı olduğu özel okullarımızı ilgilendiren güncel mali ve hukuki esaslarla ilgili Odakule'deki merkezimizde bilgilendirme toplantısı yapıldı.