Albümler

9. Temel Eğitim Sempozyumu
XVIII. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
XIX. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
30 Mart 2019 "Bu Okulda Barış Dili Konuşulur"
10 Mayıs 2019 "Çocukta Yas ve Travma" temalı 8. sinerji toplantısı
16 Nisan 2019 tarihinde TOOBB Eğitim Meclis Toplantısı
"Eğitimde Duygular"temalı VII. Ortaöğretim Çalıştayı
25 Mayıs 2019 tarihinde özel okullarımızı ilgilendiren güncel mali ve hukuki esaslarla ilgili toplantı yapıldı
2023 Eğitim Vizyonunda yer alan "Özel Öğretim Kurumlarındaki teftiş- rehberlik"
12 Ekim 2019 "Duygu Koçluğu Temel Eğitimi"
26 Ekim 2019 tarihinde "Eğitimde Çözüm Odaklı Yaklaşımlar"
09 Kasım 2019 "Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri"
30 Kasım 2019 tarihinde "Duygu Odaklı Kültürel Miras Koruma Eğitimi"
8. Ortaöğretim Çalıştayı "Yeni Ortaöğretim Tasarımı"
14 Aralık 2019 "Eğitimde Çözüm Odaklı Yaklaşımlar"
21 Aralık 2019 tarihinde "Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri" semineri yapıldı.
5 Ekim- 5 Ocak 2020 tarihleri arası "Eğitim Liderliği"
10 Ocak 2020 "Çocuklarda Travmayı Çalışmak"
15 Şubat 2020 "Zihin Haritası Nedir?"
22 Şubat 2020 "Başarı ve Yüksek Performans İçin Zihni Pozitif Kullanma Kılavuzu"
29 Şubat 2020 "Yanlışa Yanlış Demek: 21. Yüzyıl Yetkinliği Olarak Safsata"
07 Mart 2020 "Kişisel Verilerin Korunması ve Eğitim Sektörüne Etkisi"
 1